Tag Archives

Archive of posts published in the tag: เมื่อเป็นหญิง

เมื่อเป็นหญิง…แต่ต้องการเพิ่มเสริมฮอร์โมนเพศชาย

ต้องการเพิ่มเสริมฮอร์โมนเพศชาย

โดยทั่วไปแล้วผู้หญิงทุกคนมีฮอร์โมนเพศชายอยู่ในร่างกาย  แต่จะมีในปริมาณที่น้อย  ซึ่งฮอร์โมนเพศชายที่อยู่ในผู้หญิงนั้นจะถูกสร้างมาจากต่อมหมวกไต, รังไข่, และบางส่วนก็มาจากการเปลี่ยนแปลงของไขมันภายในร่างกาย โดยฮอร์โมนเพศชายจะช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของสมอง เรื่องของอารมณ์ การทำงานของรังไข่ เรื่องของความจำ ความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อ และความต้องการทางเพศ   ต้องบอกว่าการเสริมฮอร์โมนเพศชายในเพศหญิงนั้นยังไม่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ก็เริ่มมีการปฏิบัติและมีผลงานวิจัยออกมารองรับ โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นผู้หญิงวัยทอง ผู้หญิงที่ถูกตัดรังไข่ทั้งสองข้าง ผู้หญิงที่ขาดฮอร์โมนเพศชาย และคนที่มีปัญหาในเรื่องของการไม่มีอารมณ์ทางเพศ แม้ว่าจะเข้ารักษาโดยการให้ฮอร์โมนเพศหญิงแล้ว ในปัจจุบันการที่เสริมฮอร์โมนเพศชายให้กับเพศหญิงนั้น  ถูกนำมาเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาในกรณีที่ผู้หญิงไม่มีอารมณ์ทางเพศ   ซึ่งจะต้องนำมาใช้ในกรณีดังกล่าวเท่านั้น ในกรณีที่หญิงรักหญิงแล้วต้องการที่จะทำการเสริมฮอร์โมนเพศชายทางการแพทย์ยังไม่ได้ออกมารับรองข้อดีของการให้ฮอร์โมนเพศชายในหญิงวัยทอง นอกจากการทำให้อารมณ์ทางเพศกลับมา ใช้ในการแก้ปัญหาไม่ถึงจุดสุดยอด  นอกจากนี้แล้วก็จะถูกนำมาช่วยลดปัญหาของอาการวัยทอง อย่างเช่นลดอาการร้อนวูบวาบที่มักจะเกิดขึ้นเรื่องของอารมณ์สวิงสวาย นอนไม่หลับ ทานไม่ได้ ทั้งยังทำให้กระดูกและกล้ามเนื้อแข็งแรงมากยิ่งขึ้น    ส่วนข้อเสียของการให้ฮอร์โมนเพศชายในเพศหญิง  ส่วนใหญ่จะพบว่า หน้ามัน เป็นสิว อารมณ์หงุดหงิดก้าวร้าว   ส่วนที่พบได้ไม่บ่อยนัก คือ เสียงแหบห้าวแบบผู้ชาย มีหนวดมีเครา ซึ่งอาการเหล่านี้ขึ้นอยู่กับขนาดและช่วงระยะเวลาที่ได้รับฮอร์โมนเพศชาย หากได้รับฮอร์โมนเพศชายเป็นระยะเวลานานและในปริมาณที่สูงก็มีอาการมาก แต่เมื่อไรก็ตามที่หยุดให้ฮอร์โมนเพศชายอาการต่างๆก็จะหายและกลับมาเป็นปกติ ส่วนข้อเสียที่เกิดขึ้นจากการให้ฮอร์โมนเพศชายไปเสริมให้เพศหญิงในระยะยาว สิ่งที่จะต้องระวังคือ…